28. 8. 2010

Last QSO OM8AM SK

Vo štvrtok sme sa boli naposledy rozlúčiť s Lacim OM8AM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 69 rokov. Navždy budem v dobrom spomínať na roky 1981 až 1985, ktoré som ako študent SPŠE strávil v rádioklube OK3KAG, kde bol Laci vedúcim operátorom. Fantastický kolektív, ktorého Laco bol dušou, jeho večne optimistický prístup k životu a ochota vždy pomôcť nám budú určite chýbať. V Lacovi odchádza vynikajúci technik a prevádzkový operátor, ktorý sa vždy snažil svoje skúsenosti predať nám mladším.

Sú ľudia o ktorých rozmýšľame ako keby mali byť medzi nami navždy. Akoby nikdy nemali odísť. A Lacovi je jedným z nich. A ani neodišiel. Laco bude veľmi dlho živý v spomienkach desiatok rádioamatérov, ktorých vychoval počas svojho dlhoročného pôsobenia v OM3KAG (OK3KAG). Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

P1260281 

P1050156

P1050155

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára