18. 9. 2017

Logger32 CW keyer - nekorektné kľúčovanie

Zariadenie: FT857
Interface: USB Interface III MicroHam
Verzia Logger32: 3.50.335

CW keyer neodošle korektne prvé písmeno relácie. Noedošle ho vôbec, alebo len čať. Ďalší znak je odoslaný korektne. Pri dlhšej prestávke sa situácia zopakuje. Taktiež prvý znak nie je signalizovaný na kontrolke CW.
USB Interface III používa virtuálny port. (V mojom prípade Com1).
Pri použití prevodníka USB/RS232 je vysielanie prvého znaku korektné.

Pri použití DM780 sa tento jav neprejavuje.

2. 3. 2016

VDZ

Vyrovnávacie a doplňovacie zariadenie má za úlohu udržovať prevádzkový tlak v systéme ústredného kúrenia pri zmenách teploty a objemu vykurovacej vody. Jeho nesprávna funkcia môže viesť k poruchám vykurovania. 
Správna údržba je preto dôležitá.