15. 2. 2009

Logger32 + HRD + DM780

Ako hlavný logovací program používam Logger32 od Boba K4CY. Tento program považujem za veľmi vydarený čo sa týka administratívy QSO, QSL, diplomov, DX custra, Bandmap a tak ďalej. Prednosti a používanie tohto programu boli popísané v iných článkoch na webe aj v rádioamatérskych časopisoch.
Súčasťou tohto programu je aj inteface pe zvukovú kartu, kde je možnosť pracovať digitálnými módmi. Tento interface používa engine od Makato Mori - JH3HHT, MMTTY engine a MMVARI engine. Tento interface umožňuje pracovať digitálnymi módmi PSK a RTTY.

Keďže sa dosť venujem prevádzke na KV s digitálnymi druhmi prevádzky skúšal som rôzne programy pre prácu s digi módmi. Ako najvydarwnwjší sa mi javí Digital Master 780, ktorý je súčasťou skypiny logovacieho programu Ham Radio Deluxe. Log HRD má aj ceľmi vydarené ovládanie TRX cez CAT a možnosť družicovej prevádzky cez amatérske satelity. Na druhej strane DX cluster, evidencia rádioamaterských diplomov sa mi nevidí až tak prepracovana. DM780 tiež v tejto verzii nedokáže kľúčovať RTTY ako FSK, hoci v novej verzii by tento problem mal byť minulosťou. U HRD mi tiež chýba bandmap so spotmi z DX clustra.

Keďže som chcel používať výhody oboch programov tak som mal v PC spustené obidva a ovládanie TRX cez CAT som robil tak, že som odpojil sérioavý port v programe ktorý som práve nepoužíval a zapol v tom ktorý bol aktívny. To malo za následok okrem iného aj to, že ak som v bandmap Logger32 videl spot DX stanice ktorý ma zaujímal, nemohol som preladiť TRX v HRD.

Ideálne by bolo prepojenie Logger32 a HRD+DM780.

Potrebujeme vyriešiť dva probĺémy

- súčastné ovládanie TRX z L32 a HRD

- zápis QSO súčastne do DM780 aj L32 (sledovanie cez export/import adif je niekedy roblematické)

Ovládanie TRX

Pre ovládanie TRX potrebujeme vytvoriť virtuálny sériový port. K tomu použijeme program
N8VB’s vCOM driver od Phila N8VB(Build226). Kompletný návod na konfiguráciu tu.
K tomu len krátky návod. Inštalácia vCOM driver vytvorí párové virtuálne sériové porty. Čísla portov musia byť mimo reálny portov vPC.

V HRD prevedieme klasickú konfiguráciu TRX na reálny CAT-interface podľa zariadenia, ktoré používame!

Nastavenie HRD:
Potom v menu "Tool" klikneme na položku "3rd Party Serial Port " a prevedieme konfiguráciu virtuálnych portov pre požiadavku od Logger32 (napr. COM15, ak používate COM15 - COM16 vytvorené vCOM driver).
Nastavenie Logger32:
V položke Setup/Radio1 zadáme nasledovné:
COM port: číslo druhého portu z párového virtuálneho portu, ktorý vytvoril vCOM driver (napr. COM16)
Baudrate: 57600
Radio: Kenwood - all
Databits: 8
StopBits: 2
Parity: None
Poolings: 50

Červené položky musia byť nastavené bez ohľadu na to, aké zariadenie reálne používate.
Export QSO z DM780 do L32:
Pre automatické zapísanie QSO vytvorené v DM780 do Logger32 použijeme Logger32 - DM780 Gateway. Tento program vytvorí most medzi DM780 a L32.
DM780 v menu Tools -> Logbook Options -> Forward log zaškrtneme ešte odosielanie cez UDP a ako názov servera dáme "localhost".
Programy používame tak, že spustíme Logger32, potom DM780 a nakoniec L32-DM780 Getway.
Je potrebné ešte pripomenúť aj to, že aj prenos údajov z TRX je dobré mať nakonfigurované aj v DM780. Táto konfigurácia je však súčasťou skupiny Hamradio De Luxe pomocou vytvorenia IP servera v HRD.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára